Anpassa kontoret

Webdesign och grafik

Anpassa kontoret

Kontorsanpassning


Kontorsanpassning innebär att göra om en lokal till kontor, eller att anpassa ett befintligt kontor till en ny hyresgäst, eller till ändrade behov hos en befintlig hyresgäst. Det är dock viktigt att allt går rätt till. Felaktiga kontorsanpassningar kan bli dyra. 

Vad gör man när företaget har “vuxit ur” sina nuvarande lokaler. Att flytta ett kontor är förvisso lite enklare än att flytta sitt bohag, men det är en ändå ett stort projekt, som många bolag helst undviker. Alternativet kan då vara att gör en kontorsanpassning. Det innebär att de befintliga lokalerna anpassas till nya behov. Det kan handla om saker som att flytta en entré, göra köket större, bygga fler eller färre mötesrum, osv. Läs mer om kontorsanpassning.

När ingen lokalanpassning gjorts

Vilken verksamhet som helst kan inte bedrivas i en kontorslokal. Det gäller bl.a. hantering av livsmedel, och också medicinsk verksamhet. I Södertälje drev en plastikkirurg sin verksamhet i en kontorslokal, och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hittade flera brister vid en inspektion. Även miljökontoret och brandförsvaret reagerade på flera saker:

  • Syrgastuberna var installerade på ett osäkert sätt.
  • Röntgenapparaten saknade tillstånd.
  • Dålig hygien i lokalerna.

Kanske hade alla dessa brister gått att åtgärda genom en genomgripande anpassning av lokalerna. Det är mycket som måste göras om ett kontor ska kunna användas som klinik. 

När kontorsanpassning inte upphandlas

När offentliga aktörer ska genomföra en kontorsanpassning måste den ofta upphandlas. Hallsbergs kommun missade detta, när de skulle göra om lokalerna i en av sina fastigheter, till en kostnad av sammanlagt elva miljoner kronor. Ett så stort arbete måste enligt Konkurrensverket upphandlas, men kommunen valde den utförare som de sedan tidigare hade ett ramavtal med. Då detta inte var tillåtet måste kommunen betala 800 000 kronor i böter, skriver Svts lokala nyheter.