När det inte går så bra för barnen

Webdesign och grafik

När det inte går så bra för barnen

LVU Stockholm

För de allra flesta människor är barn- och ungdomsåren förknippade med både positiva och negativa känslor. Dessa känslor bearbetas sedan livet ut och blir de första viktiga erfarenheterna om livet vi gör, som man sedan bär med sig resten av livet. Tyvärr har inte alla barn samma förutsättningar.

Det är långt ifrån alla som är med om en vårdnadstvist, eller ett omhändertagande enligt Lagen om vård av unga LVU Stockholm , vilket är tur. De allra flesta skilsmässor sker tack och lov under ordnade former, åtminstone så att en vårdnadstvist kan undvikas, även om det är uppslitande på många andra vis vid en separation. Inte minst för barnen.

Föräldrar bör arbeta på sin relation

Det är komplexa pussel att kartlägga familjeförhållanden, ofta med bristande kommunikation mellan parterna, och i kombination med starka känslor.
Ekonomisk stress och eventuellt missbruksproblematik hos föräldrarna, kan få en separation att snabbt eskalera till en ohållbar situation, som inte minst för barnen är extremt jobbig.

Kärleken till partnern må vara slut, och en önskan om att få vardagen att fungera på nytt, på skilda håll, tillsammans med sina barn, det väcker förstås starka känslor. Kanske litar man inte ens på sin tidigare partner.

LVU kan rädda barn med problem

LVU kan vara ett redskap för staten om barnet själv redan inlett en destruktiv livsföring. Eller så kan det visa sig att föräldrarna har egna svårigheter som medför att de har svårt att till exempel ta hand om sig själva, och därigenom inte har förmågan att tillgodose barnets behov. Då kan fosterhemsplacering Stockholm bli aktuellt, för att ge barnet det utrymme det behöver för att kunna utvecklas i samma takt som sina jämnåriga kamrater, samt även att få befinna sig i lugna familjeförhållanden, som barnet kanske aldrig har haft förmånen att leva under.

Att placeras på ett fosterhem eller att tillämpa LVU-lagen är alltid sista utvägen för socialtjänsten, icke desto mindre förekommer det fosterhemsplaceringar och LVU-åtgärder, till skydd för barnets rättigheter. Enligt barnkonventionen, som sedan 2020 är en lag i Sverige, har alla barn rätt att utvecklas och uppnå sin fulla utvecklingspotential genom att få en trygg barndom.

Fler par borde stöttas i föräldraskap

In i det längsta försöker man alltid att stötta och hjälpa föräldrarna att själva ta hand om sitt barn, men om de motsätter sig denna hjälp, kan det bli bli föremål för ett tvångsomhändertagande. Det är alltid domstolen som beslutar om ett tvångsomhändertagande. Socialtjänsten har sedan ansvaret för att följa upp och se till att barnet verkligen får sina behov tillgodosedda.