Lägenhetsrenovering med viktiga detaljer

Webdesign och grafik

Lägenhetsrenovering med viktiga detaljer

lägenhetsrenovering Stockholm

Design handlar inte bara om grafik, färgval och tryck, även om det är vad vi koncentrerar oss på här. Design handlar också om fysiska former, och inte minst om materialval. Snickarglädje, allmoge och funkis är alla exempel på design, och det är viktigt att ta hänsyn till den ursprungliga designen vid en renovering av ett hus eller en lägenhet. 

Design och formgivning kan vara många saker. Det mesta i ditt hem har troligen formgivits av någon. Det gäller såväl farmors gamla soffa som en billig plastgrej från Rusta, märkt made in China och inköpt av dig för att den löste ett problem som du inte visste att du hade.

Men även ditt hem som sådant är designat, och säger mycket om tidens ideal. Det handlar om allt från planlösningen till hur listerna är utformade. Vid en lägenhetsrenovering i Stockholm renoverar man ofta lite väl omfattande, och slänger ut allt tidstypiskt från tiden när huset byggdes. 

Design och funktion

Design är intimt sammankopplat med funktion. Att någonting ser ut som det gör har ofta att göra med att det ska användas på ett visst sätt. Nya tillverkningsmetoder kan också möjliggöra en ny utformning. Att byta ut något gammalt mot något nytt, bara för sakens skull, när det handlar om en bostad gör ofta att intrycket rubbas. Därför bör en lägenhetsrenovering ta hänsyn till detaljerna i bostaden, och deras design, så mycket som möjligt. 

Ytterligare en anledning till att göra en försiktig lägenhetsrenovering är att det minskar risken för olyckor. Det händer att folk som renoverar river bärande väggar, eller orsakar eldsvådor. En annan anledning till att det är bättre att inte göra en alltför genomgripande lägenhetsrenovering är att kostnaderna inte riskerar att springa iväg lika mycket.