Är du driven företagare?

Webdesign och grafik

Är du driven företagare?

löpande bokföring stockholm

Har du drivet att starta eget företag? Då är du bara att gratulera! Många riktigt framgångsrika företag har en gång i världen börjat just som eget företag och det är viktigt att veta att de allra flesta starter är små i början. Det krävs ett visst mått av envishet och en tro på sig själv och företaget. En del har inte drivet att arbeta på sitt företag så att det växer och blir stort. De nöjer sig med att företaget är litet och vill fortsätta så, medan den som har drivet vill hela tiden bli bättre och nå ännu bättre resultat.

Är du företagsledare?

För alla som är företagsledare, är det just så det fungerar, det blir varken bättre eller sämre än det som man som företagsledare för in i företaget. Vissa är ju “födda” till företagsledare och är naturliga ledare och får med sig andra in på det som man önskar, andra måste ta till sig kunskap om hur man blir en duktig företagsledare. Om du som är företagsledare har anställt personal så kan det bli ditt arbete att sporra dem till fler framgångar i företaget. För tjänsteföretag så är det naturligt att det är personalen som är den viktigaste resurs som företaget har.

Som egenföretagare blir man tvungen göra allt själv

Till skillnad mot att vara anställd av ett  företag är den att det är  du  som blir tvungna att utföra alla arbetsuppgifter, både hålla i kärnverskamheten men också utföra det administrativa arbetet. Men om du känner att det tar för mycket av din tid och ditt engagemang så kan du anlita någon redovisningsbyrå som kan utföra bokföring åt dig, göra bokslut och redovisningar. Om du inte är utbildad ekonom kan det ta all din tid att utföra det. Om du hamnar i ett läge när det tar för mycket av din tid så är det en bra idé att lägga det på någon som gör det snabbare och bättre.