LVU Stockholm

När det inte går så bra för barnen

För de allra flesta människor är barn- och ungdomsåren förknippade med både positiva och negativa känslor. Dessa känslor bearbetas sedan livet ut och blir de första viktiga erfarenheterna om livet vi gör, som man sedan bär med sig resten av livet. Tyvärr har inte alla barn samma förutsättningar. Det är långt ifrån alla som är…
Läs mer